Concurs

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI DE TIP GIVEAWAY

I. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei publicitare de tip GIVEAWAY este JYSK România SRL Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București RO C.U.I. 18107744, Capital social subscris: 13.266.800 RON, integral vărsat, Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/15662/20.12.2013/

Concursul se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 republicata privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Regulamentul Concursului fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant/participant, prin afisarea pe pagina de instagram pe care se va desfasura concursul – https://www.instagram.com/hometalks.ro/

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate pe www.hometalks.ro.

II. Locul si durata desfasurarii concursului

Durata: Concursul de tip GIVEAWAY JYSK & Home Talks se va desfasura incepand cu data de 19.04.2021, din momentul postarii anuntului de concurs pana la data de 25.04.2021, ora 23.59.

Locul: Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina de Instagram a Home Talks https://www.instagram.com/hometalks.ro/

III. Drept de participare

III.1. Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare. 

III.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele postate de participantii la concurs. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

III.3.Nu au dreptul sa participe la campanie angajatii companiei JYSK Romania si rudele acestora. 

IV. Descrierea Premiilor Acordate

Se va acorda un premiu care consta în:

Leagăn NITTEDAL alb-murdar – https://jysk.ro/gradina/hamace/leagan-nittedal-alb-murdar

V. Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe website-ul www.hometalks.ro

VI.2. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, RO C.U.I. 18107744, Capital social subscris: 13.266.800 RON, integral vărsat, Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/15662/20.12.2013/, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata catre JYSK Romania SRL, societate romana, cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot,totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Campania publicitara incepe pe19.04.2021 si se incheie pe 25.04.2021, ora 23:59.

Participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi:

  • Sa urmareasca pagina de Instagram: https://www.instagram.com/hometalks.ro/
  • Sa eticheteze din lista de prieteni un prieten interesat de acest concurs, cu care ar dori sa se dea în leagan vara aceasta
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
  • Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
  • Prin participarea la concurs, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului Concursului si se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de Organizare si Desfasurare a Campaniei (denumit in continuare generic “Regulamentul”).

VII.3. Castigatorul se va alege prin tragere la sorti si va fi anuntat marti, pe 26 aprilie 2021, intr-un Instagram story pe https://www.instagram.com/hometalks.ro/

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1.Castigatorul este obligat ca in termen de maxim 10 zile de la data la care a fost anuntat sa trimita datele de contact.

VIII.2. In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament vom acorda premiul rezervelor. Daca nici acestea nu il revendica, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta.

VIII.3. Predarea premiului se va face in baza unui proces verbal valabil incheiat intre castigator si organizator.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara de tip GIVEAWAY participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.2. La cererea scrisa a acestora, adresata în Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 53, Clădirea Splay, Et. 5, 050104, Sector 5, București, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Jysk Romania SRL,si de la partenerii sai cu grija selectati.

IX.3. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.4. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.hometalks.ro